วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

ย่ำเท้าตามโลก

'บิลล ดิ๊บ' พ่ายแต้มแชมอกรมด็น

บิลลี่ ดิ๊บ แชมป้โลกรุ่นเฟแธอรเวต IBF จากนดนจิงโจ้ พลาคท่าพ่ายคะนนนไม่เป็นเอกฉันท์ต่อ เยฟเกนึ่ กราโดวช ผู้ฟ้าจากนดน "หมึขาว', รัสเซึย นชมป๋โลกหอุดกระเด็น ในการชกเมอวันเสารที่ 2 ม.ค. ทึ่ผ่านมา ณ เอีมจิเอึมนกรนด์ เธยเตอร ฟ้อกช 3ศ รสอรด เมองมาชานทัคเกด รัฐคอนเนกทิคัต ประเทศสหรัฐอเมรกา

เริ่มการชกยกนรก แชมปืโลกชาวออสชึ่ บิลลี่ ดิ๊บ เป็นฝ่ายทำโด้ดิกว่าชกเข้าเป็าโดยตลอด ทว่าพอ ผ่านไปโดครึ่งทางผู้ฟ้าชิงชาวรัสเชย กราโดวช อาศัยพลงกำปีนอัน}น่นรงหน้กหน่วง เดินหน้ายิงหมดเข้าใส่ นชมปึโลกไดบางก่อนที่จะนลกหมดกันไปตลอดกระทั่งถึงยกที่ 8 ทั่งนชมป๋โลกกับผู้ฟ้าชิงต่างก็ชกผด กดกาจนผู้ตดสิน เอ็ดดี้ เคลาดิโอ สั่งต้ดคะแนนคนละนตมจากนั๊นกีแลกหมดกันไปตลอดจนถึงยก 12 ตองตดสินด้วยคะแนนผลปรากฎว่า กรรมการ 2 คนไห กราโดวช ผู้ฟ้าชิง ชนะ 114-112 เท่ากัน ส่วนรก คนใหแชมปึโลก บิลลี่ ดิ้น ชนะ 114-112 ส่งผล,ไห เยฟเกนึ่ กราใดวิช เป็นนชมป็โลกคนใหม่พร้อมกับ เพิ่มสถตชนะรวด 16 ครง (8 เคโอ) ด้านดิ๊บสถดตกลงเป็นแพ้ครงที่ 2 จากชยชนะ 35 ครั้ง (21 เคโอ)

'ชาเวชจูเนียร'โดนแบนยาวข้อหาโด๊ป

(เรโอ mm ชนวช ฐ!'นบT อดีดนชมป้โทกทายาทตำนานขทค มายขวัญโจชาาฒิกชิกัน ถูลิใ0 เชชาร์ nil* ถูกคณะกรรมการmnรัฐ เนวาดาส์งลงโทแห้ามนักมวนในความดูนทของพวกเขาขนล้งเวืขนนาน 9 เสือน พร้อมปรัมอิก 900.000 เหรียญ I ลหรัฐฯ (ประมาณ 27 ล้านบาท) จาก การทึ๋ใม่ฝานการดรวจทารกระดุ้นในใฟด่ ทึ๋นพ้คะแนนตํอ เชรคิใอ นาร์ติเนV ขอค ๆ \ มวขชาวอาร์เจนใดน่ เร้าของฉาขาราขา M มิคเดิทเวค เสิขนชมป้ชุ่นนดเรทเวคของ ลภามายใรก (VVBC) เนอเสือน ก้นขาขนปีก่อน ขาเวชวัย 27 ปีใม่ฝาน
การดรวจทารกระดุ้นประเภทกัญขาจากการเจคเผนของ ทอปนรงก์ บอก ชง ใปรโนเค8$ต้นสังกัดของขาเวช แปิยร เนอวันท 28 ก.พ. ทึ่ผ่านมา โคนเขาจะทามารลเรีนกสืทริ'ขื้นขกได้อกครั้งภายในวันทึ่ 15 มิธุนายน'น อย่างใรกืดามขาเว*jmuHค้ให้ทนาขทำการยึ๋นอุทธรณ์โทษนบน ครั้งน เนํ่องจากคิดว่าฟ้มการลงโทษทึ่';นนรงเกินโปเมึ๋อพิจารณากงสารทึ่ เขาใช้ โดยโทษปรับเไนโนครั้งนี้มีมุทค่าถูงทง 30 เปอร์เชนคจากค่าตัว 3 ล้านเห่ริขญสหรัฐฯ (ประมาณ 90 ล้านบาท) ทึ่เขาใด้จากการขื้นชกอก ด่างหากสำหรับโทษนมนโนครั้งนคณะกรรมการฯ โด้มองย้อนไปสิงการทึ่ ชาเวชไม่ผ่านกา:ครวรใด็ปเมึ่อปี2009ใดยพบร่องรอยการใช้ยาข้บปิททาวะ ชึ่งในครั้งนั้นเขาใคนนบนนาน 7 เสือน นละทำให้ผลการชกทึ่ ชาเวช ชนะ ทรอย โรว'นลนด นั้นถูกยกเลิก'ในเวลาด่อมา

'เอบิล'ต้อนแต้มคว้าแชมอโลกไลต์เวต WBA

ริชาร์ด เอบล รองนชมป็โลกอันดับ 1 ร่นไลตเวค WBA ชาวสิวบา ทึ่ปีจ^บันอาศยอยู่ในสหรัฐฯ ไล่ดอนเอาชนะคะ นนน ชาริฟ โบเกเร่ รองอันดับ 2 ชาวสหรัฐ ฯ ในการชกชงแชมป็ว่าง ล่งผลใฟ้เอบลกลาข เป็นแชม{เโลกคนใหม่ในการชกท ฮารด ร็อก โฮเต็ล นอนด กาสิโน ลาสเวกเส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิดยทึ่ 3 ม.ค. ที่ผ่านมา
เริ่มการชกดั๊งแด่ยกนรก ริชารด เอบิล อาสัยเชงชกทึ่เหนอกว่าโล่ยิง หมดเข้าใส่โบเกเร'ไดดลอด ทว่าพอถึงยกที่ 8 เอบิล เจอ โบเกเร่ ที่ชก ชุกคิกพร้อมกับยังเอาหัวโขกจน นักชกคิวบาแตกทึ่เพนอคิ้วขวา ส่งผล ให้กรรมการ รัลเชล โมร่า ตัดนต้ม โบเกเร่ จากนั๊นเอบิลสืเคินหน้าไล่ชก โปจนครบ 12 ยกเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปอย่างเป็นเอกฉันทต้วยผล คะแนน 115-111, 116-110, 116-110 กลายเป็นแชมป๋โลกคนใหม่ พร้อมกัน!พนททติการชก!ป็น ชนะ 18?รั้ง นพ้ 3 ค?ง 1 คไง (8 !?ใอ) ส่วนโบเmร่เสิยสทติ!ป็นนพครั้งนรกiากชัยชนะทั้งหนค 23 ครั้ง

ผลมวยโลก

วันอังคารทึ่ 26 ก.พ. 2556
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ อ.วังหน 9.ครีสะเกพ

เพชร รอแยลดยม ชนะทีเคโอยก 9 อัลฌิร์ต อัลคอย (ฟิลิปปินส์) (ชงนชมป้รุ่นแบนตํ๋มเวต PABA ที่ว่าง) วันทุธที่ 27 ก.พ. 2556
ม.กรุงเทพธนบุรี เขตทววัฒนา กทม.

นชมซั่น ศษย์วัดสมานฯ ชนะน็อกยก 3 ไอซ่า อสิโด่(ฉลงปินส์) (ป้องกันแชมป๋โลกรุ่ไณินิฟ่ลายเวต WIBA)
โทโดโรกิ อารีน่า, คาวาชาก, คานากาว่า, ญึ่ป๋น
ฮวนคาร์ลอส เรเวโก้ (อาร์เจนตินา) ชนะคะแนน มาชายูกคุโรดะ(ญึ่;เน) (ป้องกันแชมป๋โลกรุ่นฟลายเวต WBA)
วันเสารที่ 2 มี.ค. 2556
เอ็มจีเอ็มแกรนด ?1อกช์ วู้ด 1สอร์ต, มาชานทัคเกีต, คอน เนกทคัด,สหรัฐฯ

บิลลี่ ติ๊บ (ออสเตรเลีย) แพ้คะแนน เยฟเกนึ่ กราโดใช (รัสเชีย) (ป๋องกันแชม!ๆโลกรุ่นเฟเธอร์เวต IBF)
เซบู ซิตี้ วอร์เตอร์ฟรอนท์ โฮเต็ล& กาสิโน,เซบู,ฟิลิปปินส์
ดอนนึ่ เนียเตส (ทิเลิใเปินส์) เสมอ มอย!ชส ^เอนเตส (เมึกชิโก) (ป้องกันแชมป้โลกรุ่น^เน็ยร์ฟลายเวต WBO) .
วันอาทิตยทึ่ 3 ม.ค. 2556
วินด์ฮุก, นามิเบีย

ผึ้งหลวง ส.สิงหอยู่ แพ้คะแนน เพาลุส อัมบุนดา (นามฌย) (ป๋องกันแชมป๋โลกรุ่นแบนตมเวต WBO)
ฮาร์ดรีอกโฮเต็ล แอนด กาสิโน, เตอะ จอขท. ลาสเวกัส,เนวาตา. สหรัฐฯ
รีชาร์ด เอบริล (คิวบา) ชนะคะแนน ชไวีฟ โบเกเร่ (สหรัฐฯ) (ชิงแชมป๋โลกรุ่นไลตเวต WBA ทว่าง)

โปรแกรมมวยโลก

วันศุกรที่ 8 มี.ค. 2556
ล.เคียนซา จ.สุราษฎรธานี

เทพฤทธึ๋ ก่อเกียรติเจนีฟ้ดขิม VS ไดบอย ซาจิโร่ (อินโดนีเซีย) (ชิงแชมป๋รุ่นชูเปอรฟลายเวต PABA)
สามารถเล็ก ก่อเกยรตรม VS โยฮัน ฑยูดึ่ (อินโดนีเซีย) (ชิงนชมป๋รุ่นมินิมมเวต PABA)
วันอาทิตยที่ 10 มี.ค. 2556
บารเคลย, บรู้คลีน, นวยอร์ก, สหรัฐฯ

ทาโวรส คลีอด (สหรัฐฯ) VS เบอร์นาร์ค ชอปกิ้นส์ (สทรัฐฯ) (ป้องกันนชมป็โลกรุ่นโลต์เอฟวี่เวต IBF) เดอะ แฮงการ์, ดอสดา เมซ่า, นคลฟอร์เนย,สพรัฐฯ
ฮวน คาร์ลอส ชัลกาโต้ (เมกชิโก) VS อาร์เกนิส เมนเดช (โดมินิกัน) (ป้องกันแชมป๋โลกรุ่นจูเนียร์ไลด์เวต IBF)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น